Objawy i przebieg choroby – dna moczanowa

Napad dny objawia się ściśle umiejscowionym bólem występują­cym nagle i narastającym w ciągu godzin lub nawet kwadransów. Ból zlokalizowany jest najczęściej w obrębie stawu śródstopno-paliczkowego palucha (tej lokalizacji przysługuje dawna nazwa podagra) lub w okolicy śródstopia, stawu skokowego, kolanowego, nadgarstka, ręki, ale także w okolicy innych stawów. Dotkliwemu bólowi towarzyszą objawy miejscowego odczynu zapalnego — sinoczerwone zabarwienie, ucieplenie i obrzęk. Może wystąpić gorączka. Przyczyna wywołująca napad jest często nieuchwytna. Niekiedy jednak widoczny jest wpływ spożycia obfitych posiłków, zwłaszcza tłustych, picia alkoholu, urazów fizycznych, a nawet psychicznych. Czasem objawami poprzedzającymi napad są: podniecenie, zmęczenie, nudności, lokalne drętwienie.

Napad dny trwa zwykle od kilku do kilkunastu dni. Nawroty za­chodzą z bardzo różną częstością, przerwy między nimi mogą być — zwłaszcza początkowo — nawet kilkuletnie. Pojedyncze i rzadko wy­stępujące napady nie pozostawiają żadnych trwałych następstw. Nato­miast napady powtarzające się częściej w tych samych miejscach mo­gą doprowadzić z upływem lat do przewlekłych zapalnych zmian w stawach i tkankach okołostawowych, przypominają­cych nawet reumatoidalne zapalenie stawów.

W okolicy zajętych stawów, jak również w okolicy ścięgien i na małżowinach usznych, mogą wytwarzać się — zwłaszcza w później­szych okresach choroby – tzw. guzki dna we. W przebijającej się- niekiedy na zewnątrz białawej, kaszowatej zawartości guzka znajdują się kryształy kwasu moczowego.

Dnie towarzyszy często kamica nerkowa moczanowa. Cho­roba ta może ujawnić się na szereg lat przed wystąpieniem napadów dny. Kamica dróg moczowych, odkładanie się złogów kwasu moczowe­go w tkance śródmiąższowej nerek, wreszcie zakażeniowe powikłania tych zaburzeń są czasem przyczyną przewlekłego zapalenia nerek. U chorych na dnę często współistnieją: otyłość, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, a czasem i cukrzyca. Na dnę chorują głównie mężczyźni w wieku 30 — 50 lat. Choroba ta występuje przypu­szczalnie u 0,3% ludzi.

Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu charakterystycznych napadów dny poddających się typowemu leczeniu, a także podwyższo­nego poziomu kwasu moczowego we krwi w czasie napadu lub w okre­sach między napadami. W zaawansowanej chorobie w wydzielinie z podskórnych guzków dnawych lub w płynie stawowym występują kryształy kwasu moczowego. Przy przewlekłym zajęciu stawów wi­doczne są na zdjęciach rentgenowskich ubytki kostne będące niejako „wewnętrznymi” guzkami dnawymi na powierzchni stawowej lub w obrębie kości. W trakcie napadu dny i przy istnieniu przewlekłych zmian stawowych OB bywa przyspieszone. Stan ogólny chorych – zwłaszcza przy powtarzających się rzadko napadach — może być dość dobry.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.