Ogólny stan leczenia i tryb życia chorych w reumatologii

W leczeniu chorób reumatycznych obowiązuje zasada leczenia kompleksowego, obejmującego różne sposoby postępowania leczniczego, zapobiegawczego i usprawniającego. Leczenie komple­ksowe wymaga od chorego świadomego i aktywnego uczestniczenia w tym procesie. Odnosi się to szczególnie do stosowania ćwiczeń i czynnych zabiegów usprawniających, a także do psychoterapii. Psy­choterapia musi bowiem obejmować również „autopsychoterapię”, a więc aktywną postawę psychiczną chorego, wyrażającą się w chęci pokonywania trudności oraz w narzuceniu sobie pewnej dyscypliny, ale jednocześnie nie wymaganiu od siebie zbyt wiele. Bardzo duże znaczenie ma również właściwe odżywianie się i dbanie o utrzymanie należnej masy ciała (wagi). Zarówno przekar­mianie, jak i niedożywianie jest dla narządu ruchu niekorzystne. Stosowanie pełnowartościowej diety, z wystarczającą zawartością białka, wapnia (mleko, twaróg) jest koniecznym warunkiem ogólnej higieny życia zarówno osób zdrowych, jak i tych, którzy mają dolegli­wości reumatyczne. Podobnie rzecz ma się ze sposobem ubierania się. Tu także chodzi o tzw. złoty środek. Równie niedobre jest zbyt lekkie ubieranie się (i np. chodzenie w zimie bez nakrycia głowy), jak i zbytnie przegrzewanie się.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.