Zaopatrzenie ortopedyczne w reumatologii

Dla ustalenia diagnozy i oceny stanu chorego niezbędne jest cza­sem „spojrzenie” na narząd ruchu jak na układ dźwigniowy, który „powinien być” odpowiednio zbudowany i „powinien” funkcjonować symetrycznie. Stąd konieczność konsultacji nie tylko u reumatologa, ale i u ortopedy czy specjalisty rehabilitacji. Zastosowanie odpowied­nich wkładek ortopedycznych, odpowiedniego obuwia, pewnych ćwiczeń lub choćby używanie laski jest czasem skutecz­niejsze niż lekarstwa. Laska doskonale odciąża chory staw biodrowy, ułatwia poruszanie się i zmniejsza ból, z tym że musi być niesiona w ręce drugostronnej w stosunku do chorego stawu (pra­wa ręka – lewy chory staw).

  • Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne wskazane jest w niektórych przypadkach reu­matoidalnego zapalenia stawów i w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego. W drugim wypadku stosowane są m.in. z powodzeniem tzw. endoprotezy, czyli wstawione operacyjnie sztuczne stawy.

  • Metody pozanaukowe

Nie ma obecnie racjonalnych podstaw do zalecania takich metod leczniczych, jak: leki homeopatyczne, noszenie siarki w skarpetkach, spanie na kasztanach czy noszenie miedzianych przedmiotów. Niekie­dy wartość stosowania tych metod polega na działaniu psychoterapeu­tycznym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.