Choroby pasożytnicze układu nerwowego

Do ważniejszych w tej grupie chorób należą: toksoplazmoza, wągrzyca mózgu i włośnica.

Toksoplazmoza. Inwazyjna choroba, którą wywołuje pierwotniak Toksoplasma gondii. Najczęściej choroba jest wrodzona wskutek zaka­żenia płodu przez matkę. Obrazem choroby są różnego rodzaju zabu­rzenia rozwojowe, z dominującymi objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Wągrzyca mózgu. Zakażenie organizmu następuje w wyniku spo­życia pokarmu zakażonego jajami tasiemca uzbrojonego, który pasoży­tuje w przewodzie pokarmowym człowieka, zwierząt domowych i dzi­kich. W 1/5 liczbie przypadków „jaja” przez krew dostają się do ośrod­kowego układu nerwowego, gdzie ulegają otorbieniu w postaci wągrów. Obraz choroby najczęściej imituje guz mózgu. Rozpoznanie jest trudne, wymaga wielu badań diagnostycznych. Leczenie ope­racyjne.

Włośnica lub trychinoza. Choroba pasożytnicza, w której zakaże­nie następuje przez spożycie mięsa wieprzowego wraz z larwami paso­żyta – włośnią krętego. Po namnożeniu w przewodzie pokarmowym larwy przedostają się do krwi i następnie osadzają w narządach wew­nętrznych, mięśniach i w ośrodkowym układzie nerwowym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.