Inne choroby nerwowo-mięśniowe

  • Miastenia

Jest to rzadka choroba o nieznanej przyczynie, cha­rakteryzująca się narastającym osłabieniem mięśni szkieletowych po powtarzającym się wysiłku. Istotą są zaburzenia przewodnictwa w obrębie płytki ruchowej, czyli złącza nerwowo-mięśniowego. Choroba rozwija się zwykle w 20 – 30 latach życia, cza­sem chorują dzieci. Zwykle do pierwszych objawów należą: opadanie powiek, podwójne widzenia, cichnący głos, trudności w żu­ciu i połykaniu. Osłabienie mięśni oddechowych może doprowadzić do trudności w oddychaniu. Przebieg choroby jest postępujący.

Leczenie zachowawcze polega na podawaniu leków antycholinesterazowych.

Leczenie operacyjne przeprowadza się u chorych z przero­stem grasicy lub z grasiczakiem.

  • Porażenie okresowe napadowe

Choroba rzadka występująca ro­dzinnie lub sporadycznie. Objawia się napadami wiotkich, syme­trycznych porażeń mięśni kończyn. Napady te pojawiają się w 10 — 20 latach życia, trwają od kilku minut do wielu godzin. Towarzyszy im spadek poziomu potasu we krwi, zmiany w elektrokardiogramie (EKG) i elektromiogramie (EMG).

Leczenie. W czasie napadu podaje się potas i dekstrozę.

Zapobieganie napadom polega na stosowaniu odpowiedniej diety i leczeniu farmakologicznym.

  • Zapalenie wielomięśniowe

Zapalenie wielomięśniowe należy do grupy chorób autoimmunologicznych, zwanych kolagenozami. Objawia się osłabieniem, zanikiem i bólem mięśni. Częściej występuje u kobiet. Przebieg jest różny, zależnie od postaci choroby. Może być szybki i niepomyślny do łagodnego z nieznacznie narastają­cymi objawami. Czasami choroba ta towarzyszy nowotworom narzą­dów wewnętrznych. Rozpoznanie opiera się przede wszystkim na biopsji mięśniowej. Leczenie kortykosteroidami.

  • Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego

Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego, objawiające się porażeniami i zanikiem mięśni z towarzyszącymi im bólami i przeczulicą, występuje najczęściej (85%) w przebiegu guzkowego zapalenia tętnic (jedna z kolagenoz).

W rozpoznaniu tej choroby najważniejszą rolę odgrywa biop­sja tkanki podskórnej, czasem biopsja mięśniowa. Przebieg choroby jest postępujący.

Leczenie kortykosteroidami i lekami immunosupresyjnymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.