Najczęstsze uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych

  • Nerw promieniowy

Przyczyną uszkodzenia tego nerwu może być ucisk na poziomie ramienia, zwykle przez przyciśnięcie do twarde­go podłoża (często w czasie snu w upojeniu alkoholowym – tzw. po­rażenie sobotniej nocy). Inną przyczyną bywa ucisk szczudeł (u osób ich używających) w dole pachowym (wtedy zwykle uszkodzeniu ulegają i inne nerwy). Przerwanie ciągłości nerwu lub jego naruszenie może być spowodowane urazem (np. może towarzyszyć złamaniu koń­czyny).

Objawem porażenia nerwu promieniowego jest charakterystycz­na „ręka opadająca” z niemożnością prostowania w nadgarstku i w podstawowych stawach palców. Ograniczone zaburzenia czuciowe są niewielkie lub nie występują wcale.

  • Nerw pośrodkowy

Przeważnie ulega on uszkodzeniu wskutek ura­zów, np. zranienia szkłem w okolicy nadgarstka. Najbardziej widoczne jest upośledzenie niektórych ruchów kciuka (przeciwstawienie do pal­ca V, ruch zgięcia i odwodzenia) oraz zanik mięśni kłębu kciuka (pow­staje tzw. „ręka małpia”). Przy uszkodzeniu na wyższym poziomie, np. stawu łokciowego, upośledzone jest też zginanie palców, najbar­dziej kciuka, palca wskazującego i średniego — przy ruchu zginania palców ręka układa się „jak do przysięgi”. Czucie jest zaburzone na części dłoni od strony kciuka. Jeśli nerw pośrodkowy ulega uszko­dzeniu w tzw. zespole cieśni nadgarstka, zjawiają się często bardzo przykre bóle.

  • Nerw łokciowy

Nerw łokciowy może ulec uszkodzeniu przy złamaniu kości w oko­licy stawu łokciowego lub przy zwichnięciu tego stawu. Bywa też na­rażony na powtarzający się ucisk w rowku nerwu łokciowego, gdzie nie ma osłony tkanek (np. przy pracy połączonej z silnym opieraniem się na zgiętym łokciu). Uszkodzenie nerwu łokciowego osłabia zgina­nie ręki, powoduje porażenie niektórych drobnych mięśni dłoni. Upoś­ledzony jest ruch przywodzenia kciuka do palca wskazującego, a tak­że ruchy innych palców. Później rozwija się zanik niektórych mięśni, zwłaszcza między kciukiem i palcem wskazującym. Ręka przybiera wygląd szponiasty. Czucie zaburzone jest na części ręki od strony palca małego.

Leczenie uszkodzeń nerwów polega na rehabilitacji i zapewnieniu właściwego ułożenia. Stosowane leki mają wpływać na poprawę ukr­wienia, stymulację aktywności nerwu oraz jego regenerację. W razie przerwania ciągłości nerwu może zachodzić potrzeba wykonania za­biegu chirurgicznego.

Badanie elektromiograficzne (EMG) i badanie szybkości przewodze­nia w nerwie umożliwiają ocenę stopnia i miejsca uszkodzenia nerwu, ocenę czynności mięśni oraz dostarczają danych mówiących o postępie procesu odnowy. Odradzające się włókna nerwowe wzrastają z szyb­kością ok. 1 mm na dobę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.