Uszkodzenie pourazowe rdzenia kręgowego i udar cieplny

Poprzeczne ostre uszkodzenie rdzenia. Jest to pourazowe zni­szczenie struktur komórkowych i przerwanie dróg nerwowych rdzenia na poziomie uszkodzenia.

Objawy. Zależnie do poziomu uszkodzenia może wystąpić poraże­nie czterech kończyn lub tylko kończyn dolnych, zaburzenia czucia, zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca. Przy uszkodzeniu rdzenia w górnej części odcinka szyjnego występują zaburzenia oddechowe, mo­gące spowodować zgon chorego.

Leczenie szpitalne w oddziale neurochirurgii lub intensywnej opieki medycznej, ewentualnie leczenie operacyjne. W okresie popra­wy — rehabilitacja.

Krwotok do rdzenia kręgowego następuje zwykle po urazie, częś­ciej u osób starszych lub u osób z nieprawidłowościami w naczyniach krwionośnych rdzenia. Objawia się ostrym, narastającym bólem, następnie zaburzeniami czucia, porażeniem kończyn, zaburzeniami w oddawaniu moczu i stolca. Leczenie szpitalne, ewentualnie opera­cyjne. W okresie poprawy rehabilitacja.

  • Porażenie prądem elektrycznym

Jest to bezpośrednie uszkodzenie układu nerwowego (stosunkowo rzadkie), objawiające się zwykle wtórnie w formie zaburzeń sercowo-naczyniowych i oddechowych. Występuje utrata przytomności, nie­kiedy do kilkunastu godzin, czasem drgawki toniczne. Po odzyskaniu przytomności chory ma bóle głowy, mdłości, wymioty, rzadziej przej­ściowo występują zaburzenia psychiczne.

  • Udar cieplny

Porażenie słoneczne wywołuje bezpośrednio obrzęk mózgu. W udarze cieplnym z przegrzania ogólnego zmiany mózgowe są wtórne do zaburzeń wodno-elektrolitowych i sercowo-naczyniowych. Wystę­puje wysoka gorączka, silne bóle głowy, wymioty, niekiedy utrata przytomności, drgawki, ogniskowe uszkodzenie mózgu (niedowłady, za­burzenia czucia, zaburzenia mowy).

Postępowanie. Chorego należy umieścić w chłodnym i zacie­nionym pomieszczeniu i możliwie szybko ochłodzić (zimne okłady). W ciężkich przypadkach stosowane jest leczenie szpitalne. Podawane są leki przeciwobrzękowe oraz regulujące bilans płynów i elektrolitów w organizmie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.