Uszkodzenie splotu ramiennego

Korzenie rdzeniowe zaopatrujące kończynę górną tworzą splot ramienny, z którego wychodzą nerwy obwodowe. Splot może ulec uszkodzeniu (częściowo lub w całości) wskutek urazu, rozciągnię­cia, rozerwania lub ucisku. Może się to zdarzyć np. w przebiegu zwichnięcia w stawie barkowym, u noworodka wskutek urazu około­porodowego. Przy częściowym uszkodzeniu splotu porażenie i inne za­burzenia mogą tworzyć różne zespoły.

  • Górny zespół korzeniowy

Zaburzenia czuciowo-ruchowe dotyczą głównie ramienia. Zasadnicze objawy to upośledzenie odwodzenia ra­mienia oraz zginania przedramienia; czucie osłabione jest na ze­wnętrznej stronie barku i ramienia.

  • Dolny zespół korzeniowy

Dolny zespół korzeniowy daje zaburzenia podobne do spotyka­nych przy mieszanym uszkodzeniu nerwów łokciowego i pośrodkowego.

  • Rwa splotu ramiennego

Są to bóle w obszarze tego splotu, spowo­dowane często przez zmiany zwyrodnieniowe części szyjnej kręgosłu­pa, rzadko z przepukliną jądra miażdżystego. Może się też rozwinąć wtórnie odczyn zapalny osłonek korzeni. Niekiedy tylko przyczyną rwy jest pierwotny proces zapalny tej okolicy. Ból korzeniowy nasila się przy ruchach głową, kaszlu, kichaniu i promieniuje wzdłuż koń­czyny górnej. Bóle mogą być również wywołane przez nowotwory oko­licy splotu, nacieki zapalne itp. W przypadkach takich dolegliwości nasilają się stopniowo, a wraz z nimi narastają zaburzenia czuciowe i ruchowe.

Leczenie. W zwykłej rwie korzeniowej stosuje się środki przeciwbólowe, przeciwzapalne, hormony kory nadnerczy, a następnie zabiegi rehabilitacyjne. Może zajść potrzeba unieruchomienia szyi za pomocą kołnierza. W szczególnych przypadkach stosowane jest lecze­nie chirurgiczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.