Zaburzenia neurologiczne w chorobach narządów wewnętrznych

  • Encefalopatia wątrobowa

W wyniku zaburzeń metabolicznych w ostrej i przewlekłej niewydolności wątroby następuje uszkodzenie mózgu (encefalopatia) nadmiarem toksycznych produktów przemiany materii. Występują okresy nawracającej śpiączki, zaburzenia psy­chiczne, napady padaczkowe, objawy zespołu móżdżkowego. Leczenie przyczynowe, tj. choroby wątroby, oraz objawowe uszkodzeń neurologicznych.

  • Encefalopatia w niewydolności nerek

 

Jest to uszkodzenie mózgu (encefalopatia) przez toksyczne, nie wydalane przez nerki produkty przemiany materii. Objawia się obniżeniem aktywności ośrodkowe­go układu nerwowego (apatią, spowolnieniem, sennością aż do śpiącz­ki mózgowej) lub jej wzmożeniem (niepokój, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki). Ponadto występują bóle głowy, mdłości, wy­mioty, niekiedy niedowłady kończyn, zapalenie wielonerwowe. Wcześ­nie rozpoczęte i systematycznie prowadzone zabiegi dializy znoszą te objawy i zapobiegają powstaniu trwałej encefalopatii.

  • Nowotwory złośliwe bez przerzutów do mózgu

Uszkodzenie układu nerwowego następuje głównie na drodze toksyczno-immunologicznej. Objawy kliniczne to najczęściej zapalenie wielonerwowe, bóle, parestezje, niedowłady wiotkie kończyn. Ponadto zespoły miasteniczne (nadmierna męczliwość mięśni szkieletowych przy powtarza­nych ruchach), zespoły móżdżkowe, piramidowe, zaburzenia psychicz­ne. Leczenie przyczynowe choroby podstawowej, tj. nowotworu, ponadto leczenie objawowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.