Zaburzenia neurologiczne w niedoborach witaminowych

Witaminy wchodzą w skład enzymów, biorących udział w regulacji przemiany materii. Ich niedobór prowadzi do zaburzeń metabolicz­nych, a po dłuższym czasie – do trwałych uszkodzeń w tkankach organizmu, w tym również niekiedy w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Niedobór witaminy A powoduje tzw. kurzą ślepotę (niedowi­dzenie zmierzchowe).

Niedobór witaminy B, prowadzi do uszkodzenia górnej części pnia mózgu, do tzw. encefalopatii Wernickiego. W Polsce zdarza się rzadko, zwykle występuje w przewlekłym alkoholizmie. Obja­wia się nudnościami, wymiotami, bólami i zawrotami głowy, bezsennością. Prowadzi do uszkodzenia nerwów gałkoruchowych, ruchów mi­mowolnych, niekiedy niedowładu kończyn lub uszkodzenia nerwów obwodowych. Częste są ostre psychozy. Stadium zejściowym jest tzw. zespół psychoorganiczny Korsakowa z głębokimi zabu­rzeniami pamięci.

Niedobór witaminy B12.Następstwem jest uszkodzenie rdzenia, głównie tzw. sznurów i dróg piramidowych, w mniejszym stopniu ner­wów i mózgu. Objawy neurologiczne to zaburzenia równowa­gi, osłabienie lub zniesienie odruchów, obniżenie napięcia mięśniowe­go, niedowłady kończyn, zaburzenia czucia, dotyku, ucisku, wibracji, ułożenia, parestezje. Niekiedy zaburzenia psychiczne.

Leczenie niedoborów witaminowych polega na szybkim podaniu du­żych dawek odpowiednich witamin.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.