Zaburzenia neurologiczne w zespołach hormonalnych

  • Podwzgórzyca

Jest to zespół neurohormonalny w przebiegu uszko­dzenia podwzgórza przez uraz, zakażenie lub czynnik toksyczny. Wy­stępuje zwykle u młodych kobiet. Objawia się bólami i zawrotami głowy, zaburzeniami snu, zaburzeniami koncentracji, lękami, ponadto zwiększonym łaknieniem i pragnieniem, zaburzeniami miesiączkowa­nia, bólami brzucha, otyłością. Leczenie objawowe.

  • Jadłowstręt psychiczny

Jest to zaburzenie przysadkowo-podwzgórzowe. Objawia się brakiem łaknienia, wychudzeniem, zaburzenia­mi miesiączki u kobiet, zwykle nadpobudliwością, niekiedy lękiem. Leczenie zwykle szpitalne. Stosuje się leki uspokajające, przeciwdepresyjne oraz anaboliczne środki niesteroidowe.

  • Niedoczynność tarczycy

Objawy neurologiczne to spowolnie­nie, niemożność szybkiego rozkurczu po skurczu mięśnia, senność, drętwienie kończyn dolnych, kurcze nocne mięśni łydek. Leczenie choroby podstawowej.

  • Nadczynność tarczycy

Neurologicznie objawia się nadpobudli­wością, drżeniem głowy i kończyn górnych, niekiedy zaburzeniami koncentracji, nadmierną męczliwośćią, czasami dochodzi do znaczne­go osłabienia mięśni — tzw. miopatii tyreotoksycznej.

  • Cukrzyca

W chorobie tej dochodzi do zaburzeń w przemianie ma­terii nerwów obwodowych — bezpośrednio lub pośrednio poprzez zmiany w naczyniach krwionośnych odżywiających nerw. Uszkodze­niu ulegają nerwy obwodowe, niekiedy rdzeń kręgowy. Występują bó­le i parestezje kończyn, zaburzenia czucia w kończynach, zniesienie odruchów, rzadziej niedowład kończyn. Objawem uszko­dzenia nerwów czaszkowych jest najczęściej opadanie powiek, zwykle jednej.

Poza bezpośrednim uszkodzeniem tkanki nerwowej cukrzyca jest często pośrednią przyczyną udarów mózgowych, ponieważ uszkodzenia przez nią spowodowane w naczyniach krwionośnych „sprzyjają” pow­stawaniu zakrzepów tętnic mózgowych. Przewlekłe zarostowe zmiany w drobnych naczyniach mózgowych są również przyczyną tzw. ence­falopatii cukrzycowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.