Choroby zakaźne

Choroby zakaźne jest to grupa chorób wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze, zwane potocznie zarazkami. W szerszym ujęciu do chorób tych zalicza się również choroby paso­żytnicze, zwane inwazyjnymi.

Czynniki biologiczne wywołujące choroby zakaźne, pochodzące głównie ze środowiska zewnętrznego, określa się jako bezwzględ­nie patogenne. Jeśli natrafią one na organizmy niewrażliwe, nie stwarzające im możliwości rozwoju, do zachorowań nie dochodzi. Zdarza się jednak, że spośród licznej, normalnej flory człowieka, bytującej w jego przewodzie pokarmowym, w drogach oddecho­wych, na skórze jako komensale lub nawet symbionty, niektóre drobnoustroje stają się w pewnych warunkach pasożytami i działa­ją chorobotwórczo. Nazywa się je wówczas czynnikami względnie lub warunkowo patogennymi.

Jeśli patogenne zarazki przebywają w organizmie nie czyniąc mu wyraźnych szkód (zachowują się jak komensale), organizm taki (oso­ba) nazywa się nosicielem zarazków. Tak bywa również w tzw. stanach utajonych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.