Drogi przenoszenia zakażeń

 • Drogi bezpośrednie

Do grupy dróg bezpośredniego szerzenia się zakażenia należą:

 1. bezpośrednia styczność z chorym lub nosicie­lem przy pocałunkach, w czasie stosunków płciowych, podczas pie­lęgnacji i leczenia chorych;
 2. bezpośrednia styczność z chorym zwierzęciem (np. ukąszenia, zadrapania);
 3. droga łożyskowa (wrodzone postacie chorób, np. różyczka, toksoplazmoza) i droga pochwowa (np. zakażenie opryszczkowe);
 4. zakażenia własnymi pasożytami (np. jajami owsika przenoszonymi na własnych rękach do ust).

 

 • Drogi pośrednie

Do grupy dróg pośredniego szerzenia zakażenia należą:

 1. droga powietrzna (wziewna): a) najczęściej kropelko­wa, gdy zarazki dostają się do dróg oddechowych wraz z kropelkami wydzielin od chorych podczas kaszlu, kichania, głośnego mówienia; b) rzadziej pyłowa, gdy wraz z pyłem są przenoszone zarazki bardziej oporne na czynniki środowiskowe (np. wirusy ospy wietrznej, gronkowce, jaja niektórych robaków);
 2. droga pokarmowa i wodna: a) poprzez zakażone pokar­my, b) poprzez zakażoną wodę, przy czym dochodzi czasem do dużych epidemii o szczególnej dynamice (masowość zachorowań w krótkim czasie i zwykle krótkotrwałość);
 3. zakażenia poprzez glebę, w której znajdują się zarazki, zwykle w postaci przetrwalnikowej (np. tężca, jaja pasożytów wieloko­mórkowych);
 4. przenoszenie przez stawonogi, głównie owady, ale tak­że przez kleszcze i rzadziej roztocze. Sposób przenoszenia może być: a) bierny, mechaniczny (np. na odnóżach muchy) lub b) czyn­ni, gdy u przenosiciela dochodzi do namnożenia zarazków (np. riketsji u wszy) albo do przemian będących częścią cyklu rozwojowego (np. sporogonia zarodźców malarii u komarów);
 5. przenoszenie przez przedmioty w otoczeniu człowieka (zakażona bielizna osobista, pościelowa, środki toaletowe, książki, za­bawki dziecięce, niedostatecznie wyjałowiony sprzęt medyczny i inne). Niekiedy zakażenie może być przenoszone na znaczne odelgłości, z jednego kraju do drugiego, np. poprzez importowaną wełnę, skóry itp.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.