Owsica

Owsica jest szeroko rozpowszechnioną, najczęściej występującą robaczycą, zwłaszcza wśród dzieci. Wywołuje ją owsik (Oxyuris vernicularis), niewielki nicień (5 — 10 mm) przypominający nitkę bawełny. Owsiki bytują w końcowym odcinku jelita cienkiego, w kątnicy, w wyrostku robaczkowym i jelicie grubym.

Wśród objawów  szczególnie dokuczliwy jest świąd w okolicy odbytu, co powoduje drapanie w czasie snu i prze­noszenie inwazyjnych jaj do ust (samozarażenie), a tym samym i przewlekanie się choroby. Przy intensywnej inwazji może dojść do zapalenia sromu i pochwy oraz moczenia nocnego. Człowiek jest je­dynym żywicielem pasożyta. Zakażenie łatwo szerzy się w środowi­sku za pośrednictwem zanieczyszczonej jajami bielizny, odzieży, po­karmów i przedmiotów.

Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu robaków w kale lub w okolicy odbytu, gdzie samice składają jaja u śpiących dzieci. Naj­częściej rozpoznanie ustala się na podstawie badania kału na obec­ność jaj.

Leczenie powinno być przeprowadzone nie tylko indywidualnie, ale i środowiskowo. Dotyczy to członków rodziny, dzieci i personelu w zakładach dziecięcych, przedszkolach, szkołach itp., u których stwier­dzono inwazję owsików. Podaje się określone leki. Kurację zwykle po­wtarza się po 2 tygodniach. Zabiegi sanitarno-porządkowe oraz prze­strzeganie skrupulatne zasad higieny osobistej niszczą jaja, a także zapobiegają ich rozprzestrzenianiu się.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.