Pełzakowica

Pełzakowica lub ameboza, czyli czerwonka pełzakowa. Chorobę wywołuje pełzak czerwonki (Entamoeba histolytica), pierwotniak poru­szający się przez wytwarzanie wypustek (nibynóżek). Trofozoit, tj. wegetatywna postać duża (25 — 30 /im), pasożytuje w ścianie jelita gru­bego, gdzie powoduje powstawanie głębokich owrzodzęń. Czasami pełzaki mogą wraz z prądem krwi układu wrotnego przedo­stać się do wątroby i spowodować rozwój drobnych ropni lub poje­dynczego większego ropnia. Rzad­ko lokalizują się w płucach, wyjąt­kowo (w przypadkach zaniedba­nych) w skórze lub mózgu. Mała postać trofozoita (ok. 15 /im) bytu­je w świetle jelita grubego i jest nieszkodliwa, ma stanowić formę przejściową do cysty (forma przetrwalnikowa), która jest postacią inwazyjną po wydaleniu Z kałem. Okres wylęgania wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Cho­roba jest szeroko rozpowszechniona w wielu krajach o ciepłym klima­cie. Zawleczona do Polski przebiega najczęściej bezobjawowo.

Objawy. W inwazji objawowej choroba najczęściej przebiega w postaci jelitowej i manifestuje się bólami brzucha, niekiedy sil­nymi o charakterze kolki, nasilającymi się po spożyciu jarzyn, owo­ców i potraw smażonych lub po wysiłku. Jednocześnie lub nieco póź­niej występują męczące parcia i biegunka ze stolcami śluzowo-krwistymi. Ta faza czerwonkowa mija. Po okresie złagodzenia (remisji) dalszy przebieg jest przewlekły, z zaostrzeniami i remisjami, z okre­sowymi bólami brzucha i biegunką, zwykle bez krwi w stolcu, oraz okresowymi zaparciami. W postaci wątrobowej dominują sil­ne bóle w prawym podżebrzu, gorączka, dreszcze, wymioty, utrata apetytu, wychudzenie. Pomocne w rozpoznaniu są badania parazyto­logiczne.

Leczenie. W inwazji bezobjawowej leczenie ogranicza się do po­dawania tzw. leków kontaktowych. W postaciach objawowych stosuje się leki we wstrzyknięciach lub doustnie, podaje witaminy z grupy B i witaminę C oraz stosuje dietę bez jarzyn, owoców, potraw smażonych i ciężko strawnych. W ropniu wątroby może być konieczne leczenie operacyjne.

Zapobieganie to przede wszystkim przestrzeganie zasad higie­ny osobistej oraz dokładne mycie warzyw. W Polsce chorzy podlegają rejestracji i przymusowemu leczeniu w opiece zdrowotnej otwartej. Istnieje również obowiązek poddawania badaniu parazytologicznemu osób delegowanych do krajów, w których istnieje możliwość zarażenia się, zarówno przed wyjazdem z kraju, jak i po powrocie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.