Robaczyce – helmintozy

Robaki, pasożyty wielokomórkowe, różnią się od innych chorobo­twórczych czynników biologicznych wieloma cechami, a choroby przez nie wywoływane nazywane są pasożytniczymi lub inwa­zyjnymi. Robaki pasożytnicze należą do dwóch grup: robaków płaskich, zwanych płazińcami, oraz robaków obłych, zwanych obleńcami. W zależności od form rozwojowych pasożyta, wyróżnia się żywiciela ostatecznego, w którym bytuje pasożyt dojrza­ły, oraz żywiciela pośredniego, w którym rozwijają się postacie larwal­ne. Szkodliwość pasożytnictwa zależy od:

  1. liczby pasożytów (przebieg małej inwazji może być bezobjawowy),
  2. gatunku robaka,
  3. osobni­czych właściwości i wieku człowieka (dzieci są bardziej wrażliwe na niektóre inwazje),
  4. uszkodzeń mechanicznych, zatruwania organiz­mu produktami przemiany materii, wywołania reakcji alergicznych oraz zubożenia organizmu żywiciela w istotne dla życia substancje, co powoduje niekiedy ich niedobory.

Z wyjątkiem włośnicy, właściwie wszystkie inne robaczyce dają po­dobny zespół objawów chorobowych. Występują:

  1. objawy ze strony przewodu pokarmowego: zmiana łaknienia (brak apetytu lub nadmierny głód), apetyt spaczony (nadmierny na po­trawy kwaśne lub słodkie), nudności, wymioty, bóle brzucha, biegun­ka lub zaparcie stolca;
  2. objawy ogólne: osłabienie, nieprzybieranie na wadze, czasem chudnięcie, bladość, sińce pod oczami;
  3. objawy typu nerwicowego: nadmierna pobudliwość lub apatia, zgrzytanie zębami, zawroty głowy, nierzadko pobolewanie głowy, u dzieci czasem drgawki;
  4. objawy uczuleniowe: zmiany skórne i swędzące wysypki, obrzęki alergiczne;
  5. zwiększona liczba leukocytów kwasochłonnych.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.