Dolegliwości trzeciego wieku

Dolegliwości osób starszych mogą być następstwem procesów starze­nia, jednak częściej wiążą się przyczynowo z występującymi choroba­mi. Trudno jest w praktyce rozdzielić dolegliwości związane z wie­kiem i starzeniem od dolegliwości spowodowanych chorobą. Wraz z zaawansowaniem wieku zwiększa się częstość i nasilenie wszystkich dolegliwości.

  • Dolegliwości związane przyczynowo z miażdżycą

Należą tutaj bóle i zawroty głowy oraz szum w głowie, przypominający niekiedy tykanie zegarka lub ruch jakiejś maszyny. Bóle serca, zwłaszcza bóle dławiące za mostkiem w czasie wysiłku fizycznego, bę­dące wynikiem miażdżycy tętnic wieńcowych serca. Miażdżycowy cha­rakter mogą mieć także zaburzenia snu, i to zarówno bezsen­ność, jak i nadmierna skłonność do zasypiania. Drzemiący przed tele­wizorem staruszek jest typowym tego przykładem.

  • Dolegliwości wywołane zniekształceniem stawów

Dolegliwości te częściej występują u kobiet. Są to bóle stawowe, przeważnie stawów biodrowych i kolanowych, ale mogą być także lokalizowane w kręgosłupie lub w drobnych stawach rąk. Stopień zaawansowania tych dolegliwości zależy często od warunków pracy we wcześniejszym okresie życia. Duże zniekształcenia stawów i związane z tym znaczne dolegliwości bólowe mają zwłaszcza osoby, które pracowały fizycznie w wilgoci i zimnie (np. kobiety wiejskie).

  • Duszność

Ludzie starzy, częściej mężczyźni, mogą odczuwać dusz­ność pojawiającą się przy pracy, przy chodzeniu, a w cięższych przy­padkach także w spoczynku. Zadyszka ta jest związana w rozedmą płuc, przewlekłymi nieżytami oskrzeli lub ze zwyrodnieniem mięśnia sercowego i niewydolnością krążenia. Choroby układu oddechowego i układu krążenia są najczęstszą przyczyną inwalidztwa, obłożnej cho­roby oraz śmierci ludzi starych.

  • Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego

Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego to przede wszystkim zaparcia, które można regulować stosowaniem łagod­nych ziołowych środków przeczyszczających.

  • Trudności w oddawaniu moczu

Trudności w oddawaniu moczu są typową dolegliwością starych mężczyzn, spowodowaną najczęściej przerostem gruczołu krokowego. Choroba ta wymaga leczenia u specjalisty urologa.

  • Upośledzenie wzroku i słuchu

Ok. 70% osób starych ma upoś­ledzony wzroki musi posługiwać się okularami. Ok. 40% osób skarży się na upośledzenie słuchu. Niektórym z nich można by poprawić słuch za pomocą aparatów wzmacniających, jednak tych sto­sowanie musi być poprzedzone dokładnym badaniem słuchu przez spe­cjalistę laryngologa.

  • Zaburzenia pamięci

Zaburzenia pamięci są jedną z częstych dolegliwości starszego wieku, a zwłaszcza zaawansowanej starości. Charakteryzują się one niepamięcią zdarzeń nowych, bieżących, z poprzedniego dnia lub ostatnich godzin, przy jednoczesnym „odkrywaniu” dawnych i już zapomnianych wydarzeń. Zaburzenia pamięci mogą być przyczy­ną nieporozumień z młodszymi osobami, zwłaszcza sprawującymi opie­kę nad ludźmi starymi. Czasami zaburzenia pamięci prowadzą do dezo­rientacji i trudności w rozpoznawaniu znanych miejsc. Takie osoby ła­two mogą zgubić się na ulicy, nawet w pobliżu swojego domu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.