Właściwe odżywianie

Właściwe odżywianie jest drugim ważnym elementem profilaktyki geriatrycznej. Wiele pisze się o diecie przeciwmiażdżycowej, o konieczności ograniczenia tłuszczów i słodyczy. Są to sprawy powszechnie znane. Ograniczenia te powinni stosować ludzie w wieku średnim i we wczesnej starości. Nie jest to jednak dieta ge­riatryczna! Ma ona znaczenie w profilaktyce miażdżycy, a pośred­nio w profilaktyce przedwczesnego starzenia, natomiast nie jest odpowiednia dla osób w późniejszej starości. Obawa przed miażdżycą, różne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowe­go, jak i względy ekonomiczne sprawiają, że człowiek stary często przechodzi na dietę nadmiernie monotonną, przeważnie węglowodano­wą, niesmaczną i prowadzącą do niedoborów pokarmowych. Tymcza­sem dieta ludzi starszych powinna być dietą naka­zów, a nie dietą zakazów! Starszy człowiek powinien jeść po­trawy smaczne, urozmaicone, bogate w witaminy i białko, a zatem se­ry, mięso, owoce.

W profilaktyce starzenia ważne jest nie tylko to, co się je, ale tak­że, jak się je. Ludzie starsi powinni mieć stały rozkład posiłków, również dlatego, aby organizacja posiłków była jednym z elementów ich czynnego stosunku do życia. Posiłki właściwe powinny przeplatać się z ruchem fizycznym. Po posiłku i po krótkim wypoczynku, nawet po drzemce poobiedniej, należy wyjść na spacer. Trzeba by to czynić także po wcześnie zjedzonej kolacji.

Niezwykle ważną sprawą jest masa ciała. Otyłość, będąca jed­nym z czynników ryzyka przedwczesnego starzenia się, wpływa nieko­rzystnie na przebieg starzenia. Toteż już w wieku średnim, zbliżając się do „przedpola starości”, należy zrzucić zbędne kilogramy poprzez właściwą dietę i ruch, aby w wiek emerytalny wejść z prawidłową wa­gą. Zaawansowana starość nie jest już wiekiem właściwym na odchu­dzanie, toteż po 70 r. życia nawet osoby otyłe powinny zrezygnować z intensywniejszej walki z nadwagą.

Palenie tytoniu ma niekorzystny wpływ na przebieg starzenia oraz na rozwój miażdżycy. Zaprzestać palenia należy w wieku śred­nim, natomiast nie powinno się robić z tego pierwszoplanowego prob­lemu w późnej starości. Jeżeli ktoś palił przez całe życie, trudno mu będzie wyrzec się palenia w wieku emerytalnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.